Kredittpolicy – bedriftens viktigste verktøy

En god og effektiv kredittpolicy danner grunnlag for kredittkontroll, minimalisering av tap på fordringer og god likviditet. I tillegg vil en forutsigbar og korrekt kredittrutine oppleves positivt for dine kunder.

Tradisjonelt blir en profilhåndbok prioritert før en kreditthåndbok. I vår verden prioriterer vi motsatt. Gjennom vår kompetanse innen kredittpolitikk og ledelse bistår vi med rådgivning som resulterer i en skreddersydd kredittpolicy nedfelt i en kreditthåndbok.

Kontakt oss i dag for mer informasjon: 98901000