Vårt utgangspunkt er at de aller fleste ønsker å gjøre opp sin gjeld.

Overvåking av utestående krav er en tjeneste beregnet for avskrevne fordringer hvor utsikten til oppgjør er langt mindre enn normalt. Vår overvåkingstjeneste bygger både på en jevnlig kredittvurdering av skyldner og kampanjestyrte aktiviteter. Skyldnerens økonomiske situasjon bedømmes og målrettet aktivitet iverksettes.

Overvåkingskrav følges opp til foreldelse. Ordinære fakturakrav foreldes etter 3 år. Ved avsagt dom eller om kravet er et gjeldsbrev, er foreldelsesfristen 10 år. Vi sørger for at foreldelsen avbrytes og forlenges ytterligere.

Overvåking – gir resultater over tid!

Kontakt oss i dag for mer informasjon: 98901000