Hvorfor velge Konnektiv?

Profesjonell rådgivning gir finansiering tilpasset din bedrift
Økt likviditet gjennom redusert kredittid og høy finansiering av kundefordringer
Frigjøring av interne ressurser medfører økt fokus på kjerneoppgaver

Fakturakjøp

Et enkelt og meget gunstig finansieringsprodukt som bidrar til raskt likviditet. Vi kjøper en eller flere fakturaer i dag – du har oppgjør på konto i morgen.

Fakturabelåning

Fakturabelåning gir din virksomhet økt likviditet og større handlingsfrihet! Inntil 90% finansieringsgrad på kundefordringen.

Slik fungerer det

Du velger selv hva du ønsker å selge til oss enten enkeltvis eller fortløpende salg. Du oppnår: Rask likviditet, redusert risiko for tap og mer tid til kjernevirksomhet.

Kontakt oss i dag for mer informasjon: 98901000