?

Kan jeg utsette betalingsfristen?

Du kan søke om å få utsatt betalingsfristen. Merk at det kan påløpe ytterligere kostnader. Har du anledning til å betale litt nå blir gjelden din betalt raskere og det er lettere å få godkjent søknaden. Vi ber deg begrunne søknaden med en kortfattet kommentar og vedlegge eventuell dokumentasjon. Søknaden kan sendes oss på post@konnektiv.no.