?

Hvorfor har Konnektiv ringt meg?

Vi har forsøkt å kontakte deg da du har en registrert inkassosak i vårt system. Oppringing er et viktig ledd i oppfølgingen vi gjør for våre oppdragsgivere. Ved å ringe oppnår vi dialog også med de som eventuelt ikke har oversikt eller er informert om saken/kravet på forhånd. Ved å få en telefon fra oss kan vi sammen finne den beste løsningen for den aktuelle saken eller kravet. Vi sørger uansett for å nå frem til riktig person og har stort fokus på taushetsplikt og personvern.